• info@mandegar-ac.com
  • 32250318

ثبت نام ترم جدید

  • 20 اسفند , 1396
  • 535 نفر
  • کد خبر 100008
زبان آموزان گرامی لطفا به اطلاعیه کانون زبان ماندگار در ارتباط با ثبت نام فروردین 97 توجه فرمایند 
خاطر نشان می سازد حداکثر تا 15 فروردین می بایست ثبت نام و پرداخت شهریه خود را تکمیل نمایید.
15 فروردین آخرین مهلت استفاده از تخفیف می باشد 
بدیهی است زبان آموزانی که بعد از مهلت تعیین شده اقدام نمایند از مزایای تخفیف کارت تفکر خلاق بهره مند 
نخواهند شد.