• info@mandegar-ac.com
  • 32250318

دوره های آموزشی

مکالمه زبان انگلیسی کودکان:  ویژه دانش آموزان اول ابتدایی تا  ششم ابتدایی

مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان: ویژه دانش آموزان هفتم ، هشتم و نهم ( دوره  اول متوسطه)

مکالمه زبان انگلیسی جوانان: ویژه دانش آموزان دهم ، یازدهم و دوازدهم ( دوره دوم متوسطه)

مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان: ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

مکالمه آلمانی از مبتدی تا عالی      : ویژه گروه های جوانان و بزرگسالان    -   کلاس ها بصورت  عمومی و خصوصی برگزار میشود

مکالمه فرانسوی از مبتدی تا عالی : ویژه گروه های جوانان و بزرگسالان     -   کلاس ها بصورت عمومی و خصوصی برگزار میشود

مکالمه اسپانیایی از مبتدی تا عالی :  ویژه گروه های جوانان و بزرگسالان    -   کلاس ها بصورت خصوصی برگزار میشود

مکالمه ایتالیایی از مبتدی تا عالی  :  ویژه گروه های جوانان و بزرگسالان     -   کلاس ها بصورت خصوصی برگزار میشود

مکالمه روسی از مبتدی تا عالی    :  ویژه گروه های جوانان و بزرگسالان      -   کلاس ها بصورت خصوصی برگزار میشود

مکالمه عربی از مبتدی تا عالی    :   ویژه گروه های  جوانان و بزرگسالان       - کلاس ها بصورت  عمومی و خصوصی برگزار میشود