• info@mandegar-ac.com
  • 32250318

مکالمه انگلیسی بزرگسالان

امروزه انسانها به دلیل اهمیت برقراری ارتباط بین جوامع مختلف نیاز به زبانی مشترک

بهعنوان اصلی ترین راه ارتباطی در عرصه زندگی دارند.


در دنیای فرا صنعتی زبان انگلیسی، یکی از مهمترین راههای ایجاد ارتباط است.
آموزش زبان فرآیند پیچیده ای است که از ابعاد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:
روانشناسی یادگیری، جامعه شناسی زبان، یادگیری زبان تخصصی، اصول یادگیری و ...
مرکز آموزش زبان ماندگار با توجه به این فرآینده پیچیده اقدام به طراحی و اجرای دوره های
کاربردی زبان متناسب با نیازهای موجود  در قالب فعالیت های ذیل کرده است.

 

1- انجام آزمون تعیین سطح و مصاحبه حضوری به منظور سنجش دانش زبان عمومی زبان آموزان.
2- برگزاری دوره های ترمیک مکالمه انگلیسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته.
3- استفاده از منابع آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های بین المللی آکسفورد و کمبریج در
آموزش مکالمه زبان انگلیسی.

4- ارائه خدمات مشاوره ای به زبان آموزان به منظور رفع اشکال درسی آنها.
5- برگزاری کلاسهای تقویتی برای هریک از مهارتهای اصلی Reading,Writing,Speaking , Listening

6- برگزاری کلاسهای Pre IELTS,IELTS
7- برگزاری کلاسهای زبان ویژه مدیران ، کارکنان خطوط هوایی، منشی ها و
مسئولین دفاتر،کارکنان مراکز تفریحی، هتل داری و گرد
شگری
8- مانند مکاتبات تجاری  و  زبان تخصصی کامپیوتر ...
9- برگزاری آزمون های آزمایشی آیلتس.
10- برگزاری کلاس های چت و تقویت مکالمه  Free discussion
11- برگزاری دوره های کاربردی ویژه امورات بازرگانی و تجارت
12- برگزاری دوره های فشرده کاربردی انگلیسی در سفر
13- برگزاری دوره های فشرده نقد فیلم و روزنامه خوانی Film & Newspaper
14- برگزاری دوره های فشرده تقویت مهارت شنیداری Listening